dimecres, 24 de desembre de 2008

Modificacions de la cobertura per 2009

La Federació ha signat un suplement amb la Mutua General Deportiva modificant algunes condicions generals. Adjutem document.

Veure document