dijous, 12 de març de 2009

Novelda acull Edurne Pasabán


El Club Novelder de Muntanyisme va rebre al seu municipi a l'alpinista Edurne Pasabán el passat dissabte. Podeu trobar una interesant entrevista a noveldadigital.