CURSOS E.V.A.M.

EVAM

Què és l'EVAM?
L'Escola Valenciana d'Alta Muntanya és l'organ de la FEMECV que s'encarrega de la docència de les tècniques dels esports de muntanya, com són el muntanyisme, l'escalada, l'esquí-alpinisme, l'alpinisme, el descens de barrancs, etc.
FORMACIÓ PER ESPORTISTES

 Cursos de Formació per a Esportistes:
     . Orientació en muntanya
     . Utilització bàsica del GPS
     . Alpinisme iniciació
     . Alpinisme perfeccionament
     . Alpinismo rescat nevat
     . Esquí de muntanya
     . Escalada en roca iniciació
     . Escalada en roca perfeccionament
     . Escalada artificial
     . Autorrescat en roca
     . Descens de barrancs
     . Descens de barrancs perfecci.
     . Rescat en barrancs
     . Progressar en vies ferrades


¿Qué es la EVAM?
La Escuela Valenciana de Alta Montaña es el órgano de la FEMECV que se ocupa de la docencia de las técnicas de los deportes de montaña, como son el montañismo, la escalada, el esquí-alpinismo, el alpinismo, el descenso de barrancos, etc.  
 FORMACIÓN PARA DEPORTISTAS

Cursos de Formación para Deportistas:
    
     . Orientación en Montaña
     . Manejo Básico de GPS     

     . Alpinismo Iniciación
     . Alpinismo Perfeccionamiento
     . Alpinismo Rescate Nevado
     . Esquí de montaña
     . Escalada en Roca Iniciación
     . Escalada en Roca Perfeccionamiento
     . Escalada artificial
     . Autorrescate en Roca
     . Descenso de Barrancos
     . Descenso de Barrancos Perfecc.
     . Rescate en Barrancos 

     . Progresar en vías ferratas  
DOCUMENTOS

Renovación de credenciales
Convalidaciones
Otros documentos