Què és la FEMECV?


La Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, és una associació privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, amb el fi prioritari de la promoció, tutel·la, organització i control de les modalitats i especialitats esportives que tinga adscrites, dins del territori de la Comunitat Valenciana. 

La Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, es una asociación privada sin ánimo de lucro con personalidad jurídica y capacidad de obrar, cuyo fin prioritario es la promoción, tutela, organización y control de las modalidades y especialidades deportivas que tenga adscritas, dentro del territorio de la Comunidad Valenciana.Estructura
Programa del Presidente 
Membres de l'Assemblea General
Membres de la Junta Directiva
Clubs actius FEMECV

Cómo inscribir un club de montaña o sección de montaña de un club deportivo (documentos actualitzados)
INSCRIPCIÓN DE UN CLUB DE MONTAÑA
Alta de Club
Certificado
Estatutos del Club
Modelo de Acta Notarial
Solicitud de Afiliación
INSCRIPCIÓN DE UNA SECCIÓN DE MONTAÑA DE UN CLUB DEPORTIVO
Alta de Sección de Montaña
Certificado de Junta Directiva
Solicitud de Afiliacion a la FEDME
Certificado Alta Afiliación a la FEDME

Altres federacions
FEDME Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada
ERA European Ramblers Association
UIAA Union Internationale des Associations d'Alpinisme
IFSC International Federation of Sport Climbing
ISF International Skyrunning Federation
ISMF International Ski Mountaneering Federation

contacto
femecv@femecv.com
Telf: 965 439 747
Fax: 965 436 570
C/ Marià Luiña, 9 baix. 03201 Elx