dimecres, 5 de gener de 2011

Calendari d'activitats del Centre Exc. Les Caves

El Centre Excursionista Les Caves, d'Agres, ens envia el Calendari d'activitats per l'any 2011.

El Centre no es fa responsable de possibles incidents ocasionats durant el transcurs de qualsevol activitat, és per això que recomanem tramitar la llicència federativa que cobriria qualsevol accident.

.- Víctor José De la Osa Antolí