dimarts, 28 de setembre de 2010

Celebrada la Reunió Anual de Presidents en Fondeguilla

El C.M. Amics de la Volta al Terme va ser l'encarregat d'organitzar la Reunió Anual de Presidents de Clubs i Seccions de Muntanya, on es confeccionà el Calendari d'activitats federatives de 2011. Van estar presents 39 clubs de tot el territori autonòmic.

El Club organitzà també, per a la jornada matinal, una excursió al Castell de Castro.

.- premsa FEMECV